ARBO Wet, je moet er wat mee!

ARBO Wet

Ongeval zit in een klein hoekje

De laatste tijd krijg ik regelmatig vragen over wat er nu gewijzigd is in de ARBO wetgeving en ik hoor de onuitgesproken gedachte erachter: we hoeven toch niets hieraan te doen hè?

Wat is er gewijzigd sinds 1 juli 2017 in de ARBO Wet?

 • Basiscontract bevat minimum eisen tussen arbodienstverleners en werkgevers en bevat de rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener. Uiteraard mag je zelf het minimum eisen pakket uitbreiden.
 • Second opinion als de werknemer twijfels heeft over het advies van de bedrijfsarts, dan mag werknemer een second opinion aanvragen en deze wordt door de werkgever betaald.
 • Mogelijkheid tot open spreekuur, medewerker moet bedrijfsarts altijd kunnen bezoeken zonder toestemming van werkgever. Soms praat het nu eenmaal makkelijker met een onafhankelijke derde.
 • Rol Bedrijfsarts
  • Vrije toegang werkvloer
  • Adviesrol bedrijfsarts, moet preventieve adviezen aan werkgever gaan geven en adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand verlenen (werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding)
  • Moet beroepsziekten melden aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
  • Moet klachtenprocedure hebben
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker, deze heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. < 25 medewerkers, wordt deze rol vaak door de directeur/eigenaar ingenomen. >25 medewerkers, dan moet er een preventiemedewerker aangewezen worden, indien aanwezig, met instemming van de OR of PVT.

De wet is per 1 juli 2017 van kracht, huidige contracten met bedrijfsartsen of ARBO dienstverleners kunnen aangepast of vernieuwd worden en je hebt hier tot 30 juni 2018 de tijd voor. Als je niets doet, weet dan dat de Inspectie SZW meer mogelijkheden krijgt om betrokken partijen die de regelgeving niet naleven, sancties op te leggen.

Wat blijft in de ARBO Wet

 • Beleid om veilig en gezond te werken in de organisatie
 • RI&E van je organisatie. Ook als je minder dan 25 werknemers hebt en je doet het als directeur/eigenaar zelf, moet je dit nog kunnen overleggen. In dit plan meet en beoordeel je de fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s van de organisatie en maak je een plan van aanpak op de punten waarop dat nodig is.
 • Aanstellen van een preventiemedewerker of een veiligheidsdeskundige
 • Voorlichting geven aan medewerkers over werkzaamheden
 • Direct melden van arbeidsongevallen
 • Bedrijfshulpverlening, graag meer dan 1 want BHV moet ook gedekt zijn bij parttime werken, ziekte of vakantie

Gelukkig, één afspraak met de Bedrijfsarts of Arbo Dienstverlener, een contractwijziging doorlezen en je handtekening zetten en het is weer in orde!

Maarre, wanneer heb jij voor het laatst je RI&E bijgewerkt, als je deze al hebt? Je mag ons altijd bellen als we je hiermee kunnen helpen!

Laat een reactie achter